1.) NÁVRHY RODINÝCH DOMŮ

Pro váš nový rodinný dům, porovnáme vaše požadavky s dostupnými nabídkami na trhu a vybereme pro vás nejlepší řešení v poměru cena a výkon tak, aby dům splňoval vaše požadavky, ale přitom byl moderní i atraktivní. Do domu navrhneme moderní materiály stejně jako moderní technologie. Zajistíme všechna potřebná povolení a rovněž zajistíme dotace zelená úsporám. Následně vybereme dodavatele a zajistíme stavební dozor vaší stavby.
Cena projektu rodinného domu je v rozmezí 100 až 200.000 Kč podle složitosti.
Projektem vašeho domu naše práce nekončí, ale začíná, viz další kategorie.
Rovněž pro vás zajistíme projekt rekonstrukce, rozšíření, nebo jiných úprav. Častým projektem pak bývá projekt fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla a nabíječky elektromobilů.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

2.) NÁVRHY BYTOVÝCH DOMŮ

Vytvoříme pro vás moderní návrh bytového domu spojující účelnost, atraktivní design a moderní technologie. Pro váš dům navrhneme nejen design, ale i moderní materiály, moderní technologie. Zajistíme všechna potřebná povolení, včetně památkářů a rovněž zajistíme dotace. Následně vybereme dodavatele a zajistíme stavební dozor. Součástí našeho projektu může být rovněž fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, smart house i nabíječka elektromobilů.
Pokud bytový dům již máte, zajistíme pro vás projekt jeho opravy, úpravy či rozšíření. K tomu samozřejmě celý proces povolení a dotací, následně výběr dodavatele a dozor stavby.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

3.) NÁVRHY BYTŮ A INTERIERŮ

Pokud vlastníte svou nemovitost, zajistíme projekt její modernizace, navrhneme atraktivní design interiérů vašeho domu, bytu, chaty, nebo lodi. Pro vaše změny interiéru navrhneme nejlepší materiály a moderní technologie. Pro váš projekt zajistíme všechna povolení i dotace Následně pomůžeme vybrat dodavatele a zajistit dozor stavby.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

4.) ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ

Pro všechny vaše projekty zajistíme potřebná povolení, jako pro nové nemovitosti, tak i pro legalizaci starších nemovitostí. Najdeme optimální řešení pro jednání s úřady, abychom dosáhli nejlepšího výsledků pro vás a pro vaší nemovitost.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

5.) SOLARNÍ TECHNOLOGIE ( SOLAR PROJEKT )

Pokud vlastníte nemovitost, kterou chcete modernizovat, zajistím pro ní solární projekt, tzn, vytvoříme projekt pro optimální řešení výroby elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. K tomu připojíme tepelné čerpadlo a nabíječku elektro automobilů. A to celé propojíme softwarem Smart House. K tomu všemu zajistíme nezbytná povolení a v případě možnosti i dotace. Pro váš projekt najdeme nejlepší dodavatele a zajistím i dozor stavby.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

6.) SYSTÉM SMART HOUSE

Pokud máte nemovitost a chcete na ní moderní technologie, jako je fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo i nabíječku automobilů, pak smart house je šlehačka na dortu tohoto moderního řešení. Software smart house pomoc čidel bude zajištovat monitorování a vyhodnocování důležitých parametrů vaší nemovitosti, které pomůže ideálně optimalizovat.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

7.) MODULY ( MODULÁRNÍ BYDLENÍ )

Pokud chcete rozšířit své bydlení a vytvořit nástavbu či přístavbu například na střeše, na terase, na garáží, na pozemku, nebo na lodi, pak je tu pro vás projekt MODULY, který pro vás vytvoří takovýto modul dle vašeho přání, včetně technologii jako fotovoltaika a další. Navíc tento modul muže být do 25 m2 zastavěné plochy, aby nemusel mít stavební povolení.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

8.) VÝBĚR DODAVATELE A STAVEBNÍ DOZOR

Tím že pro vás vypracujeme vhodný projekt, máme k vám závazek udělat maximum pro vaší plnou spokojenost. Proto pro vás zajišťujeme i další zde zmíněné služby jako povolení, dotace a další. A pokud je vše připravené, nechce vás poslat do té jungle jménem stavebnictví. Dobře víme jak stavební firmy podvádí a klienty okrádají. Proto vás v tom nenecháme a pomůžeme vybrat seriózního lokálního dodavatele, který bude stavbu realizovat dle našeho projektu. Rovněž vám pomůžeme váš stavební projekt dozorovat, abyste dostali co jste si zaplatili a bylo vše správně dle vytvořeného projektu a vy jste nenaletěli a nezaplatili více než je nezbytně nutné.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

9.) DOTACE

Pro všechny vaše projekty hledáme nejlepší řešení pro vás jak z technického pohledu tak z finančního pohledu. Proto se vždy snažíme klientům pomoci zajisti možné dotace pro jejich projekty.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář

 

10.) SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

Pro naše klienty, kteří vlastní bytové domy, zajišťujeme i speciální služby a tou je správa těchto bytových domů. To znamená, že pomůžeme zajistit správu i úklid domu, jeho pravidelné kontroly, realizace opravy a vše potřebné pro efektivní fungování vašeho domu.

Sledujte všechny naše služby a v případě zájmu o některou službu nám pošlete vaší poptávku.

Poptávkový formulář